Phí làm mẫu gấu bông

350

Công ty sản xuất thú nhồi bông nhận may gâu bông theo yêu cầu.

Phí may mẫu: 2.000.000 VNĐ / 1 mẫu.

 

Phí này sẽ hoàn trả cho khách hàng 100% sau khi ký hợp đồng may chính thức. Mãu sẽ liên tục trao đổi và chỉnh sửa cho đên skhi khách hài lòng nhất.

Mục đích thu phí: đảm bảo khách hàng sản xuất tại công ty.

Đối tác