Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

304
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

sanxuatgaubong.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đặt hàng, thông tin cá nhân mà sanxuatgaubong.com thu thập bao gồm:

Họ và tên; Địa chỉ; Điện thoại; Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ: Tên sản phẩm; Số lượng; Thời gian giao nhận sản phẩm.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sanxuatgaubong.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, trường hợp khách hàng cung cấp thông tin nhưng không chốt được hợp đồng, sanxuatgaubong.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu. Đối với khách hàng đã hợp tác với chúng tôi thì cần phải lưu lại thông tin phục vụ cho việc báo cáo khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân được chúng tôi công khai trên website, theo địa chính của sở chính của coog ty.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Vì lý do bảo mật thông tin, khách hàng chỉ có thể đến trực tiếp trụ sở chính của công ty nếu có yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân. 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại sanxuatgaubong.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. sanxuatgaubong.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. sanxuatgaubong.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Đối tác