Phí làm mẫu gấu bông

3043
Phí làm mẫu gấu bông
Công ty sản xuất thú nhồi bông nhận may gâu bông theo yêu cầu

Công ty sản xuất thú nhồi bông nhận may gâu bông theo yêu cầu.

Phí may mẫu: 2.000.000 VNĐ / 1 mẫu.

 

Phí này sẽ hoàn trả cho khách hàng 100% sau khi ký hợp đồng may chính thức. Mẫu sẽ liên tục trao đổi và chỉnh sửa cho đên skhi khách hài lòng nhất.

Mục đích thu phí: đảm bảo khách hàng sản xuất tại công ty.

 

Để thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 0868 456 400 (Hiền)

Đối tác

Chat với chúng tôi